Akupunktio Lähde tietosuojaseloste

 

Akupunktio Lähde käsittelee ja tallentaa henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä voimassa olevan henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 1. Rekisterinpitäjä

Akupunktio Lähde (2929244-9) Kauppakatu 25 C, 80100 Joensuu Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa ja tiedusteluissa: Akupunktio Lähde / Paula Sagulin Puh. nro: 044 974 0148 Sähköposti: paula@akupunktiolahde.fi
Rekisterin kuvaus: Akupunktio Lähde asiakas- ja tiedotusrekisteri

 1. Rekisteröidyt

http://www.akupunktiolahde.fi -verkkosivuston yhteydenottolomakkeiden käyttäjistä

 1. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietojen käsittelyperusteena on Akupunktio Lähde asiakkaiden osalta sopimussuhde.
 • Yhteydenottolomakkeen kautta saatuja henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen sekä rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus: Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat,

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • asiakastunnusten ja käyttäjätunnusten ylläpitäminen
 • käyttäjien tunnistaminen
 • palveluiden tuottaminen ja toimittaminen
 • laskutus
 • liiketoiminnan, verkkosivustojen ja palveluiden kehittäminen, suunnitteleminen ja analysoiminen
 • markkinointitarkoituksiin
 • yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
 • sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen
 • oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttämiseksi
 • palveluidemme kohdentamiseksi
 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja:

 • nimi
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • osoite
 • asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten tilaushistoria

Ilmoittautumis- ja yhteydenottolomakkeilla kerätään yleensä vain nimi ja sähköposti.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen paula@akupunktiolahde.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Poistopyyntö käsitellään, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietoja käsitellessä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 1. Tietolähteet

Tämän rekisterin mukaiset asiakastiedot saadaan ainoastaan:

 • suoraan asiakkaalta asiakas- ja sopimussuhteen syntyessä, tai
 • käytettäessä http://www.akupunktiolahde.fi -verkkosivuston ilmoittautumis- ja yhteydenottolomakkeita

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Jos et halua että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja.

 1. Tietojen luovutukset

Yhteydenottolomakkeella kerättyjä tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille.

 1. Käsittelyn kesto

Emme säilytä henkilötietojasi pitempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimusta tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen.

 1. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä, tämän mahdolliset työntekijät ja saatamme ulkoistaa tehtäviä, jotka liittyvät henkilötietojen käsittelyyn. Huolehdimme tällöin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. saatamme myös luovuttaa tietoja sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä.

 1. Tietojen sijainti ja siirto EU:n ulkopuolelle

joiltain osin alihankkijat tai palvelimet, joilla tietoja käsitellään voivat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. Huolehdimme, että tietojen käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

 1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai rekisteröityjen profilointiin.

 1. Rekisterin suojaus

Tietojasi säilytetään palveluntarjoajan palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina, eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville tai luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella asiakkaillemme. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

 1. Muutokset

Tämä tietosuojaseloste voi muuttua perustuen joko ilmoitukseen rekisteröidyille tai muutokseen lainsäädännössä.

 

TIETOA EVÄSTEISTÄ

 

1 Evästeet

Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksissa. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti.

 

2 Mikä on eväste?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen anonyymin tunnisteen, josta saadut rajalliset tiedot liittyvät ainoastaan verkkosivuston käyttötapoihin.

 

3 Mitä tietoja voidaan kerätä

 • käytetty päätelaite (tietokone, älypuhelin, tabletti)
 • selaimen versio,
 • käyttöjärjestelmä,
 • näytön tarkkuus,
 • vierailun aika ja kesto,
 • maakohtainen sijaintitieto (tarkkaa sijaintitietoa ei kerätä),
 • verkkosivujen käytöstä johdetut tiedot, kuten verkkosivujen käyttö- ja selaustiedot.

 

4 Mihin näitä tietoja käytetään

Näitä tietoja hyödynnämme verkkosivujen analysoinnissa, kehittämisessä, käyttökokemuksen parantamisessa, markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Nämä evästeet eivät kerää missään tilanteessa henkilö- tai muita tietoja, joista käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Istuntotunnisteena on sattumanvarainen numerosarja, josta käyttäjää ei voida identifioida henkilökohtaisesti tai sijaintiperusteisesti. Käytettävän päätelaitteen ip-osoite on anonymisoitu.

 

5 Evästeiden poistaminen käytöstä

Mikäli et halua, että vierailustasi näillä sivuilla kerätään tietoja, voit halutessasi torjua nämä evästeet estämällä näiden käytön verkkoselaimesi asetuksista. Evästeiden käyttö voidaan estää sekä aiemmin tallennetut evästeet poistaa selaimesta riippumatta. Vaihtoehtoisesti selain voidaan määrittää varoittamaan, mikäli verkkosivusto on aikeissa tallentaa evästeitä. Pelkkä evästeiden poistaminen ei lopeta tai estä tiedon keruuta. Voit edelleen jatkaa verkkosivujen käyttöä evästeiden estämisestä huolimatta. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.