Kirjoituksessa kerron perusasiat hyvänlaatuisesta asentohuimauksesta sekä yleisten hoitolinjausten mukaan että kiinalaisen lääketieteen näkökulmasta. Lisäksi kerron tapausesimerkin vaivan hoitamisesta akupunktiolla.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus ilmenee yleensä pyörittävänä olona päässä asennon vaihdon yhteydessä. Tyypillistä on oireilla aamulla heti herättyä. Hyvänlaatuiseen ei yleensä liity muuta oireilua kuin huimaus.

Tästä voit lukea terveyskirjaston artikkelin hyvänlaatuisesta asentohuimauksesta.

Oireen taustalla on useimmiten sakka korvan tasapainoelimen kaarikäytävissä. Kaarikäytävissä on nestettä, jos sinne kertyy sakkaa, häiritsee se nesteen normaalia liikkumista käytävässä.

Terveyskirjaston artikkeli kertoo oireen yleensä häviävän kolmessa kuukaudessa. Vaivaan on kehitetty myös asentohoito, jonka avulla saa liikutettua sakkaa ja näin helpotettua oloaan. Tästä pääset lukemaan TAYS:n asentohoito-ohjeen.

 

Kiinalainen teoria

Kiinalaisen lääketieteen näkökulmasta kiinnitetään huomiota nesteiden määrään yleensäkin kehossa ja toisaalta tasapainoiseen Qin virtaukseen kaikkialla.

Sakan kertyessä korvan tasapainoaistinelimen kaarikäytäviin, nesteen määrä ja kierto eivät ole optimaaliset. Nestekierrossa on usein ongelmaa koko kehossa.

Nestekierto on monivaiheinen prosessi. Nesteitä tarvitaan monissa rakenteissa ja toiminnoissa liukastamaan, mahdollistamaan liikettä, poistamaan kuona-aineita, veren osaksi ja ruuansulatukseen. Nesteitä kuluu hengitysilman kostutukseen ja uloshengityksen mukana poistuu nesteitä vesihöyrynä. Hikoillessa nesteitä poistuu ihon kautta.

Ruuansulatuksessa kiertää vuorokaudessa litroittain nestettä, osallisena ruuan sulatustoimintaan. Mahanesteitä erittyy 2-3 litraa vuorokaudessa, sappinestettä jopa litra vuorokaudessa. Tämän tulee imeytyä takaisin suolistossa.

Munuaiset ovat nestekierron säätelyn tärkeä paikka. Ne työskentelevät kovasti, vuorokaudessa alkuvirtsaa erittyy n. 180 litraa vuorokaudessa. Tästä valtaosa imeytyy takaisin vereen ja vain murto-osa päätyy virtsaksi ja poistumaan elimistöstä.

Munuaiset kärsivät liiasta kylmyydestä, jota elimistöön tulee kiinalaisen teorian mukaan konkreettisesta kylmästä esim. liian vähäisen vaatetuksen seurauksena. Bakteerit ja virukset määritellään kylmyydeksi. Useat lääkkeet heikentävät munuaisten toimintaa. Tunteista pelko heikentää munuaisia. Epäsäännöllinen elämä kuten vuorotyö, ikääntyminen, kahvi ja tupakointi vaikuttavat munuaisiin heikentävästi.

Liika rasitus heikentää munuaisia, olipa sitten kyse liiasta työn tekemisestä tai liian kovasta liikunnasta. Naisilta munuaisenergia heikkenee lasten odotuksen, synnytyksen ja imetyksen myötä.

Nestekierrossa ei ole siis kyse vain nautitun nesteen määrästä ja poistumisesta, vaan siinä välissä tapahtuu paljon tärkeitä toimintoja nesteiden avulla.

Nesteitä on välilevyissä, faskioiden välissä liukastusaineena, nivelpusseissa niveliä ruokkimassa, aivo- ja selkäydinnesteenä, huolehtimassa aivojen aineiden vaihtumisesta.  Veressä nesteet ovat volyymia lisäämässä ja helpottamassa siten veren virtausta. Solun sisällä ja ulkopuolella tasapainoisessa suhteessa.

Munuaisen energia, joka huolehtii nesteistä, on osallisena rauhoittamassa monia kehon toimintoja. Ylikierros- ja stressitilassa vahvistetaan munuaisen toimintaa. Rakenteina munuainen vastaa luiden rakenteesta ja vahvuudesta.

Kiinalaisen lääketieteen teoria yhdistää kehon kaiken nesteisiin liittyvän ja munuaisen toiminnan. Korvat liittyvät munuaisen toimintaan myös rakenteena ja aistina.

Korvan alueella kulkevat Ohutsuolen ja Kolmoislämmön kanavat. Näitä käytetään usein korvan ongelmia hoidettaessa.

 

Asiakastapaus (kerrottu asiakkaan luvalla)

Kyseessä nainen 40+. Hän oli kärsinyt lähiaikoina kovasta huimauksesta heti aamulla herättyään. Oli käynyt asian vuoksi lääkärissäkin, jossa oli todettu vaivan olevan hyvänlaatuista asentohuimausta.

Lähdin hoidossa liikkeelle ajatuksesta, että lisään nesteiden määrää elimistössä, jotta tasapainoelimessäkin riittäisi paremmin nestettä. Sopiva nestemäärä auttaisi sakan poistumista, ja toisaalta ehkäisisi sakan uudelleen muodostumista.

Tein asiakkaalle yhteensä kaksi hoitoa. Ensimmäisessä hoidossa vahvistin munuaisen energiaa, jotta nestekierto olisi hyvä. Toisessa hoidossa ”liikutin” energiaa korvan alueella. Ensimmäinen hoito valmisteli hyvää hoitotulosta seuraavaa hoitoa ajatellen. ”Liikutuksen” tein Ohutsuolen kanavaa liikuttamalla. Hoitojen välissä oli runsas kaksi viikkoa aikaa.

Ensimmäisen hoidon jälkeen asiakas ei havainnut muutoksia voinnissaan.

Toisen hoidon jälkeisenä aamuna asiakas koki voimakkaan rasahduksen ”korvien väissä”. Hänen seuraava ajatus oli, että nyt alkaa huimaus. Huimausta ei kuitenkaan tullut, eikä sitä ole tullut sen jälkeenkään. Oletettavasti sakka lähti tuolloin kunnolla liikkeelle ja poistui.