Akupunktion toiminta perustuu akupisteiden stimuloimiseen, jotka sijaitsevat vartalon meridiaaneilla. Ne aktivoivat kehon omia hyvinvointimekanismeja, jotka auttavat saavuttamaan terveen kehon harmonian.

Kokonaisvaltaisuus on akupunktion ydinajatus. Terveessä kehossa vallitsee harmonia, joka auttaa jokaista osa-aluetta toimimaan oikein. Sairastuessa harmonia särkyy, ja kehoon tulee epätasapaino. Akupunktio on tekniikka, jossa akupunktiohoitaja stimuloi kehon akupisteitä tasapainon saavuttamiseksi. Yleensä käsittely tapahtuu muutaman sekunnin tai minuutin jaksoissa neuloilla, mutta käsittely voidaan toteuttaa myös muilla tavoin, kuten hieronnalla ja silkillä. Akupisteet sijoittuvat kehon kulkukanaville, meridiaaneille, joita pistelemällä vaikutetaan kanavien virtauksiin ja tavoitellaan kehon tervehtymistä.

Klassisessa akupunktiossa huomioidaan yksilö tarkemmin kuin tavanomaisessa muodossa. Siinä käytetään vain muutamaa neulaa, ja tarkoin valittujen akupisteiden vuoksi neuloja ei pidetä niin kauan kuin tavallisesti. Kehon palautumisen vuoksi hoitoväli on noin kuukauden. Silkkiakupunktion hoitoperiaate on samanlainen kuin neulallisessa muodossa, mutta siinä akupisteisiin vaikutetaan kiinnittämällä niihin silkinpaloja.

Miten akupunktio toimii?

Akupunktio vaikuttaa keskushermostoon, ja siten aktivoi kipulääkkeen tavoin toimivia biokemikaaleja, kuten endorfiineja ja valkosoluja, jotka aktivoituvat tietyissä vartalon osissa. Nämä kemikaalit ovat luonnollinen osa ihmistä, ja auttamalla niitä toimimaan oikein voi saavuttaa loistavia tuloksia hyvinvoinnille. Akupunktioon hyvin perehtyneet puhuvat qi-voiman vapaasta liikkumisesta meridiaanikanavilla, joka mahdollistaa elimistön prosessien oikeanlaisen toiminnan. On todettu että akupunktiolla on myönteisiä vaikutuksia vastustuskyvylle, verenkierrolle, hormonitoiminnalle, ruuansulatukselle ja kehon lämmönsäätelylle. Akupunktiopalveluita voivat käyttää kaikenikäiset, joko toisten hoitojen ohella tai erikseen. Tärkeintä on että hoito toimii, ja haittavaikutukset ovat erittäin harvinaisia.