Masennuksella on vahva yhteys pitkäaikaiseen stressiin. Stressi voi aiheutua ihmissuhteista, taloushuolista, työn kuormittavuudesta, sairaudesta ja monista muista tekijöistä. Masennus kuuluu kansansairauksiimme. Vuonna 2017 kelakorvattavia masennuslääkkeitä osti 470 000 suomalaista.

Elämään kuuluvat menetykset saavat aikaan mielialan laskua, mutta normaalisti niistä palaudutaan. Masentuneella tila jää päälle. Se aiheuttaa mielialan laskun lisäksi toimintakyvyn heikkenemistä ja fyysisiä oireita, kuten erilaisia kipuja.

Masennus jaetaan lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan. Lääkitystä suositellaan harkiten keskivaikeaan ja vaikeaan. Virallinen Käypä hoito suositus esittää hoidoksi terapian ja lääkityksen yhdistelmää. Valitettavan usein hoito perustuu liikaa pelkän lääkityksen varaan.  Psykologi Aku Kopakkala on kirjoittanut ja ollut julkisuudessakin masennuksen hoitotavoista.

Miten tukea masentunutta?

Lupaa olla hänen tukenaan, halaa ja kuuntele, sillä masentunut kaipaa välittämistä. Tarjoa apuasi käytännön asioissa. Tavalliset kotiaskareet voivat olla ylivoimaisia, auta niissä. Vala toivoa, vaikka toipuminen ottaa aikansa.

Stressi, suolisto ja masennus

Stressi altistaa valtavan suurelle joukolle sairauksia. Erityisen hienoa olisi että panostaisimme stressin itsehoitoon hyvissä ajoin niin yksityisinä kansalaisina, työyhteisöinä ja yhteiskunnallisesti. Yle uutisoi hiljattain lasten mielenterveysongelmien kasvusta. Asiantuntija yksilöi keskeisimmiksi syiksi lasten mielen ongelmille päiväkotien suuret ryhmäkoot, koulun suuret vaatimukset itseohjautuvuuteen sekä perheiden ongelmat. Kaikki edellä mainitut tekijät kasvattavat lapsen stressikuormaa.

Viime aikojen tutkimus on kovasti kiinnostunut suolen bakteerikannan ja aivojen yhteyksistä myös masennuksen hoidossa. Tästä saamme varmasti runsaasti lisävaloa lähivuosina. Valitettavasti terveydenhuollon rakenne aiheuttaa rajoituksensa, sillä psykiatri hoitaa mielen ongelmia ja suoli on sisätautilääkärin alaa. Tiedämme myös että stressillä on vahva yhteys suolen toiminnan ongelmiin kuten ärtyneen suolen oireyhtymään.

Kiinalaisen lääketieteen näkemys

Kiinalaisen lääketieteen näkökulmasta kaikkia vaivoja tarkastellaan viiden elementin puun, tulen, maan, metallin ja veden suhteilla. Asiakkaan oireet ja pulssi kertovat elementtien tasapainosta. Masennus liittyy aina maaelementtiin, mutta oire- ja pulssikuvan perusteella löytyvät muut epätasapainot. Kokonaiskuva epätasapainosta voi vaihdella paljonkin henkilöstä toiseen ja samoin hoitopisteet valitaan henkilö- ja tilannekohtaisesti. Masennukseen liittyy myös heikko itsetunto, joka kiinalaisittain yhdistetään maaelementtiin.

Jokaisella elementillä on ominaisuutensa, maan ominaisuuksia ovat kehämäinen liike ja ilmastona kosteus. Masentuneen ajatuksen kiertävät usein samaa rataa, eikä ulospääsyä tahdo löytyä. Kosteus tekee mielen sumun, joka estää näkemästä selkeästi. Maan maku on makea. Pitkäketjuiset hiilihydraatit kuten juurekset ovat hyvän laatuista makeaa. Nopeat hiilihydraatit kuten sokeri ja valkoiset jauhot tuovat liikaa kosteutta ja siten pahentavat tilannetta. Liiallisesta kosteudesta sen kertymisestä puhutaan myös limana. Maito kerryttää tuota limaa. Maan energia huolehtii, että nauttimamme ruoka sulaa hyvin ja ravitsee meitä.

Ennaltaehkäisy ja itsehoito

Hoida stressiäsi ajoissa, ennen kuin uupumus ja masennus vaivaavat. Keholle virtaa ja rakennusaineita saamme ravinnosta ja hapesta. Luonnossa liikkuminen ja jopa luontokuvan katsominen laskee stressitasoa. Ilmapiiri ympärillämme vaikuttaa meihin voimakkaasti niin hyvässä kuin pahassa. Omaan mieleemme voimme vaikuttaa, etenkin aikuisina. Lapset ovat enempi ympäristön armoilla. Vaalikaamme aitoja hyvää tekeviä ihmissuhteita.

Masentuneen voimavarat ovat vähissä ja tilannetta on hyvä lähteä purkamaan pienin askelin. Liian suuret tavoitteet ja liika ponnistelu, voivat johtaa epäonnistumisen tunteeseen ja voimakkaampaan uupumukseen. Panosta niihin hyvinvointia tukeviin asioihin mistä itse pidät, silloin hyötysuhde on paras. Voinnin kohennuttua voit ottaa seuraavia pieniä askelia.

Rohkaistu pyytämään apua läheisiltäsi. He auttavat mielellään kokiessaan voivansa tehdä jotakin hyväksesi.

 

Lue lisää masennuksesta Terveyskirjastosta