Mitä on energia? Kaloreita, lämpöä, sähköä, valoa, liikettä, ehkä mieleesi tulee joitain muitakin energian ilmenemismuotoja. Energia on siis voimaa, jolla on monia ilmenemismuotoja. Sen vaikutukset ilmenevät eri tavoin eri yhteyksissä.

Qin kiinalainen merkki muodostuu kahdesta osasta. Alla on riisinjyvä ja sen päällä höyty, joka nousee keitetystä jyvästä, ylemmällä merkillä on myös henkäystä tarkoittava merkitys. Ravinto ja ilma ovat Qin lähteitä. Vatsa ja keuhkot ovat siis keskeisessä osassa Qin rakentamisessa.

Vahvistamme Qitämme ravitsevalla ruualla ja sopivalla liikunnalla. Energia toimii moninaisesti ylläpitäen elintoimintojamme. Qillä on kulkureittinsä elimistössämme, joita kutsutaan meridiaaneiksi tai kanaviksi. Kanavat muodostavat verkoston.

Qi ei ole mikään tietty aines. Se on elämän voimaa, jota tarvitaan kaikkialla ja se ilmenee kussakin elimessä ja kudoksessa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Hoidossa Qin vaikutus voi tuntua lämpenemisenä, sirinänä, joskus kanavalla näkyy selkeästi silmin havaittavaa liikettä. Kanavalla voi tuntua myös ”tuikkasuja” ja kokemusta hitaasta liikkeestä jossain kehon sisällä. Läheskään jokaisessa hoidossa näitä tuntemuksia ei kuitenkaan ilmene. Eivätkä tuntemukset ole merkki hoidon vaikuttavuudesta.

Katso video kuinka yksi akupunktioneula vaikuttaa kehon lämpötilaan: Effects of Acupuncture on HEGU (LI4) by Infrared Thermography

Lue lisää: Miten akupunktio toimii

Kiinalaisen lääketieteen teorian mukaan akupunktion vaikutus tapahtuu nimenomaan Qin manipuloinnin seurauksena. Länsimaisen lääketieteen mukaan akupunktion vaikutusta selitetään hermoston ja verenkierron kautta tapahtuvalla ärsytyksellä, josta seuraa joidenkin aineiden kuten endorfiinien vapautumista.

Länsimaiselle teorialle perustuva koulutus koostuu muutamista viikonlopuista, sitä annetaan lääkäreille ja fysioterapeuteille. Hoidon kohteena ovat useimmiten tuki- ja liikuntaelimistön kivut sekä migreeni.

Pitkän akupunktiokoulutuksen (3 – 4v) saaneet keskittyvät hoidossa Qin tilan arvioimiseen asiakkaassa ja siihen vaikuttamiseen. Tämä antaa mahdollisuuden hoitaa ihmistä kokonaisuutena, sekä kehoa että mieltä.

Qin kulku

Päivällä Qi kiertä kehon pinnalla ja yöllä se toimii syvemmällä huoltaen sisäelimiä. Kiinalaisen kellon mukainen Qin kierto liittyy vuorokausirytmiin meissä ja ympäristössä. Qi on aktiivisempi kullakin kanavalla kaksi tuntia kerrallaan ja siirtyy sitten seuraavalle. Kanavia on 12 kappaletta ja näistä muodostuu vuorokauden kestävä kierto, jota kutsutaan kiinalaiseksi kelloksi.

Vaihtaessamme aikavyöhykettä kierto häiriintyy ja kestää aikansa palata vallitsevaan rytmiin. Akupunktiolla voi ajastaa kellon uudelleen paikalliseen aikaan ja selviytyä jet lagistä nopeasti.

Akupisteet ovat kanavalla olevia kohtia, missä Qi tulee pintaan. Akupisteistä on helppo päästä vaikuttamaan Qin kiertoon. Pisteet tuntuvat usein kuin pieninä kuoppina. Useimmat pisteet etsitään liu´uttamalla sormea iholla eri suunnista ja tällöin havaitaan kohta missä tuntuu ”kuoppa”.

 

Qi ja verenkierto

Sydän pumppaa veren valtimoihin aorttaa pitkin aina pienempiin ja pienempiin valtimoihin ja hiussuoniin. Hiussuoniverkostossa on lopulta kohta, jossa suonet alkavat yhtyä muodostaen suurempia ja suurempia laskimoita, lopulta yhtyen ala- ja yläonttolaskimoiksi vieden verta sydämeen. Sydän pumppaa hapettoman veren pieneen verenkiertoon eli keuhkoihin hapettumaan. Keuhkoista veri palaa takaisin sydämeen. Ja kierros alkaa uudelleen.

Verisuoniverkosto on kokonaisuudessaan kaikki pienimmätkin hiussuonet mukaan luettuna 100 000 km pitkä. Länsimaisen opetuksen mukaan sydämen pumppausvoima kuljettaa veren valtimoissa. Laskimopuolella veri palaa sydämen imuvoiman, lihastyön ja laskimoiden takaisinvirtausta estävien läppien avulla.

Qin apu tällä 100 000 kilometrin matkalla on varmasti tervetullut!

Kiinalainen lääketieteen opetuksen mukaan Qi kuljettaa verta. Qi mahdollistaa verenkierron. Jos Qi jumittuu, veri ei kierrä, seuraa kipua, vaivoja ja sairauksia. Minusta tämä on parempi selitys verenkierrolle. Paikalla ollessa tai nukkuessa emme juuri edes käytä lihaksiamme ja verenkierto toimii silti.

Lue lisää: Paljonko ihmisessä on verisuonia kilometreinä

 

Qin määrä ja laatu

Qitä tulee olla kullakin kanavalla sopiva määrä ja sen tulee liikkua vapaasti, muutoin saamme oireita. Jos Qin vapaa virtaus estyy, on seurauksena liikaa Qitä jossain kohti ja toisaalla liian vähän.

Leikkaushaava katkaisee Qin vapaan virtauksen. Akupunktion avulla voidaan auttaa Qitä liikkumaan vapaasti myös haavan alueella. Seurauksena haavan tunto, väri, kipu ja joustavuus paranevat. Paras tulos saavutetaan, kun hoito aloitetaan tuoreelle haavalle, mutta vaikutuksia olen asiakkaan kanssa havainnut myös vuosia vanhassa haavassa.

 Qi voi olla myös laadultaan vääränlainen sen lisäksi, että määrä ei ole oikea. Laatuunkin voidaan vaikuttaa neuloin. Tulehduksessa on liikaa kuumuutta. Vahvistamalla vettä, tulehdusoireet lievittyvät, sillä vesi viilentää ja sammuttaa tulta.

Qi kiertää kanavilla myös viiden elementin mukaisessa järjestyksessä. Viisi elementtiä ovat puu, tuli, maa, metalli ja vesi. Kuhunkin elementtiin kuuluvat pääasiallisesti sisäelinten mukaan nimetyt kanavat.

Puu elementti: Maksa ja Sappirakko

Tulielementti: Sydän, Ohutsuoli, Sydämen hallitsija ja Kolmoislämpö

Maaelementti: Perna (+haima) ja Vatsa

Metallielementti: Keuhko ja Paksusuoli

Vesielementti: Munuaiset ja Virtsarakko

Jokaisessa kierron vaiheessa, elementissä Qillä on erilaisia ominaisuuksia.

Elimen käsite on kiinalaisessa lääketieteessä paljon laajempi kuin mihin olemme tottuneet. Siihen kuuluvat esimerkiksi tietynlaiset rakenteet, solun osat ja hormonit. Kukin tunne liittyy eri elementtiin. Näin aina käsitellään sekä kehoa, että mieltä. Otetaan Sappirakko esimerkiksi.

Sappirakko käsittää sappirakkoelimen, lisäksi se kulkee nimettömästä varpaasta jalan ja kehon ulkosivua päähän, aina silmän ulkonurkkaan saakka. Kulkureitillä olevat ongelmat voivat liittyä Sappirakon Qihin, samoin jänteisiin liittyvät vaivat. Sappikivillä on tekemistä Sappirakon Qin kanssa. Viha tunteena liittyy puuelementtiin ja siten Sappirakkoon. Sappihan voi kiehua.

Kun Qin määrä ja laatu ovat oikeat ja virtaavat vapaasti, voimme hyvin ja olemme terveitä.

Akupunkturisti arvioi Qin tasapainoa asiakkaan kertoman, tekemiensä havaintojen, pulssin ja mahdollisesti kielen katsomisen perusteella. Ongelmat Qissä havaitaan usein ennen kuin sairastuminen tapahtuu. Tästä syystä akupunktio sopii erittäin hyvin myös ennalta ehkäisevään terveydenhoitoon.